Snelle help

Snelle help vragen

Korte helptekst


Hoeveel zoektermen kan ik per veld invullen?

Het maximaal aantal zoektermen per veld is 10. Ze moeten gescheiden zijn door een spatie of een operator.


Hoe kan ik trefwoorden in de titel of het uittreksel invoegen?

U vult de trefwoorden in, gescheiden door een spatie of een operator. De databank laat niet toe om speciale tekens te gebruiken zoals een umlaut of een accent, enz...


Hoe kan ik trefwoorden toevoegen in de beschrijving of de conclusies?

In de databanken kunt u Engelse, Franse of Duitse zoektermen ingeven in de full-text van de beschrijving of de conclusies. De databanken laten speciale tekens toe, zoals een umlaut of een accent, enz...


Kan ik gebruik maken van truncatie of wildcards?

Ja, u kunt wildcards gebruiken om uw zoekvraag uit te breiden door bijvoorbeeld ook meervoudsvormen van een woord op te nemen. U kunt de volgende 3 verschillende tekens gebruiken: *, ? en #.


Hoe kan ik een publicatienummer, een aanvraagnummer, een voorrangsnummer of een nummer van een literatuurreferentie invullen?

Het publicatienummer is opgebouwd uit een landcode (2 letters) en een serienummer (variabel van 1 tot 12 cijfers). Het aanvraagnummer is opgebouwd uit een landcode (2 letters), het jaar van indiening (4 cijfers) en een serienummer (variabel, maximaal 7 cijfers). Het voorrangsnummer is opgebouwd uit een landcode (2 letters), het jaar van indiening (4 cijfers) en een serienummer (variabel, 7 cijfers). Een niet-octrooi literatuur referentie nummer is opgebouwd uit een 'XP' code en een serienummer (variabel, maximaal 9 cijfers) en kan in het veld van het publicatienummer ingegeven worden. U kunt maximaal 10 nummers per veld ingeven. De landcodes zijn optioneel.


Hoe kan ik namen van personen of organisaties ingeven?

Het formaat voor een persoon is opgebouwd uit de achternaam gevolgd door de voornaam. Het formaat voor een organisatie bestaat uit alle woorden die de naam van de organisatie omschrijft en moet ingevoegd worden tussen aanhalingstekens. U kunt maximaal met 10 woorden zoeken.


Wat is het verschil tussen IPC en CPC?

De Internationale Octrooiclassificatie (IPC) is een classificatiesysteem dat hiërarchisch opgebouwd is en toegevoegd wordt aan de octrooipublicaties. De Coöperatieve Octrooiclassificatie (CPC) wordt gebruikt om octrooien te zoeken. DE CPC is gebaseerd op de IPC, maar is gedetailleerder.


Welke formaten kan ik gebruiken voor de publicatiedatum?

Publicatiedata kunnen ingegeven worden in de volgende formaten: jjjjmmdd, dd/mm/jjjj, jjjj-mm-dd, dd.mm.jjjj.


Hoe kan ik een interval voor publicatiedata ingeven?

U kunt de volgende formaten gebruiken: 2000:2002 of "2000 2002".


Kan ik mijn zoekstrategie opslaan?

Ja. U kunt de zoekhistoriek activeren of deactiveren door het respectievelijk selecteren of niet van de box onder de knop 'Instellingen'.